Menors

MENORS AL ESPERANZAH!

Es tindrà en compte l’edat que el jove tingui el dia 13, 14 i/o 15 d’octubre del 2017.

Menors fins a 16 anys (inclosa aquesta edat):

* Entren al recinte amb un abonament gratuït. Per poder accedir, cal demanar a la taquilla d’informació la polsera del menor, que li dona accés al Festival.

* Han d’anar sempre acompanyats per un tutor/a legal el qual, haurà adquirit prèviament, un abonament amb el preu estipulat, que presentarà a l’entrada del recinte juntament amb una fotocòpia del document d’identitat i del llibre de família o dues còpies d’un document legal que acrediti la relació amb el menor (Cas 1).

* En cas que el tutor/a legal delegui a un altre adult la figura d’acompanyant del menor, caldrà que aquesta presenti a l’entrada del recinte dues còpies d’una autorització signada que l’acrediti, juntament amb la fotocòpia del document d’identitat de qui signa el document i amb la del llibre de família (Cas 2).

Als menors de 16 anys (aquesta edat inclosa) se’ls entregarà una polsera identificativa on poder-hi anotar el número de telèfon de l’acompanyant. Mentre es trobi al recinte, el menor haurà de portar sempre posada la polsera.

Menors de 17 anys (inclosa aquesta edat):

* Entren al recinte amb un abonament normal.

* No és necessari que vagin acompanyats d’una persona adulta. En tots els casos el responsable del menor, o el menor de 17 anys, haurà de portar omplert i signat pel tutor/a legal, el document d’exoneració de responsabilitat del FESTIVAL ESPERANZAH!, que es pot descarregar directament en el peu d’aquesta pàgina o bé en el moment d’adquirir les entrades a les taquilles.

Descarregar document d’exoneració de responsabilitat.

Descarregar document d’autorització d’entrada a menors de 16 i 17 anys