iconosINFOPOBLE

Poble dels possibles

És un espai dins del festival on estan reflectits tots aquells projectes i idees que tinguin a veure amb la transformació social.
Entenem transformació social a tot allò que treballa, des dels diferents àmbits d’actuació, per a un canvi global, per donar eines i generar canvi des de la posada en pràctica de projectes. Dit això, el poble dels possibles és una mostra de col·lectius que treballen en aquesta línia.

També, el poble dels possibles emmarca els espais de reflexió que formen part de l’essència del festival enriquint-ho amb una temàtica a treballar. Com a temàtica transversal, des de l’any 2013, situa l’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA, aquella economia que està al servei de les persones, i que es defineix en funció de la qualitat de vida i el benestar dels seus membres i de tota la societat, com a sistema global.

Donant més força a la part reflexiva del Festival per tal de construir un món més just, cada una de les edicions del Esperanzah! s’organitza en torn a una temàtica que fa de guia per a tot el Festival. La temàtica que guiarà la 9+1 edició del Festival Esperanzah! és la Solidaritat

“La Solidaritat és la tendresa dels pobles” Gioconda Belli

Diferents persones, entitats, moviments socials… , faran xerrades-debats a l’Esperanzah!, com hem fet des de la primera edició, amb la idea d’informar a tot el món sobre la situació que pateixen milers de persones refugiades al món, així com també informar de que una altra economia és possible ja existeix.