vozes

Cor Infantil Associació Vozes

Vozes és una escola de vida per a més de 500 nens a Barcelona, als districtes de Nou Barris,
Sant Andreu i Besòs, i des de finals de 2015 a Madrid, a Vallecas i Carabanchel.

Nascut el 2005, Vozes és un projecte músicsocial que treballa amb nens i adolescents que no
poden accedir a la pràctica musical, i que a través d’aquesta, se’ls ofereix l’oportunitat d’integrar-
se plenament en la societat, sense renunciar a la qualitat i compromís que la mateixa exigeix.

Inspirat en el sistema nacional d’orquestres i cors infantils i juvenils de Veneçuela, el projecte
VOZES està liderat per Pablo González, alumne avantatjat d’aquest sistema. En els seus inicis el
projecte va treballar a través d’una coral infantil, amb el pas dels anys, VOZES ha creat una
estructura d’orquestres simfòniques de diferents formats, corals i batucades.

VOZES ofereix accés a la formació musical i als instruments de forma gratuïta a nens a partir de 3
anys i sense límit d’edat, a través de 16 Espais VOZES, entre escoles públiques, instituts, centres
cívics, associacions de veïns …. Es treballa a través de la música com a principal vía per a la
millora social i intel·lectual, obtenint resultats en els nens i adolescents més enllà dels musicals
(millores en les competències personals, en el rendiment escolar, en la qualitat de l’entorn
familiar. ..) .

Durant els darrers anys, VOZES ha crescut a causa de la demanda d’una activitat gratuïta, d’una
altra manera resultaria gairebé impossible que els nens i joves tinguessin accés a una activitat
artístic-musical.

La clau de la metodologia resideix en la immersió dels nens des de fases inicials d’aprenentatge
amb les orquestres avançades, combinant així les classes grupals i individuals de l’instrument,
amb la incursió amb la primera orquestra. Això genera en els nens un aprenentatge molt més
accelerat, i la il·lusió per aprendre i arribar a nivell dels “grans”.